Domů / Produkty / Doplňky a regulace větrání / Entalpický výměník

Novinky a aktuality

Nový termostat Raychem SENZ Wifi

Jedinečné termostaty Raychem SENZ Wifi umožňují snadné a přehledné ovládání domu z kteréhokoli místa.

Decentrální rekuperační jednotka AIR 70

Je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání a rekuperaci tepla do jednoho kompaktního celku.Všechny novinky >>>>

Entalpický výměník

Entalpický výměník BRINK

Rekuperační jednotky Renovent optimálním větráním zamezí zvýšené vlhkosti, která je jednou z příčin kondenzace vody na oknech a tvorby plísní.  V některých objektech však může nastat opačný problém s nízkou relativní vlhkostí v zimních měsících. To může být způsobeno na jedné straně nízkou produkcí vlhkosti v domě a na druhé straně vyšší úrovní větrání, kdy ředíme vnitřní vzduch suchým venkovním vzduchem.  Tento problém většinou projektant není schopen predikovat. Řešení od firmy Brink však poskytuje několik možností jak tento problém eliminovat. Jednak je to použitím výše zmíněné řízené automatické dodávky vzduchu s použitím 3-cestného ventilu, kdy jsme schopni omezit množství větraného vzduchu podle skutečné potřeby, nebo použitím entalpického výměníku Brink.  

Entalpický výměník Brink je vyroben ze speciální polymerové membrány, která odděluje jednotlivé toky vzduchu a která kromě tepla navrací i část vodních par zpět do domu. Množství přenesených vodních par závisí na relativní vlhkosti vnitřního a venkovního vzduchu a může dosahovat kolem 60%. Entalpický výměník Brink je nejnovější generace, kdy povrch membrány je opatřen antibakteriální vrstvou a čištění výměníku probíhá stejně, jako u klasických výměníků vodou do 50°C.

Entalpický výměník se také výborně hodí pro použití při velmi teplém a vlhkém venkovním vzduchu a umožní udržet vysokou vlhkost vně objektu, protože vysoká vlhkost z dodávaného vlhkého vzduchu je tranportována zpět do suššího odváděného vzduchu. Je-li používána klimatizace, dojde k výrazné úspoře energie, protože chlazení suchého vzduchu je mnohem méně energetický náročné, než chlazení vlhkého vzduchu.

Větrací jednotku Renovent Excellent je možné pořídit již s entalpickým výměníkem, nebo jej lze dodatečně doplnit na základě zkušeností s provozování domu.